TVC là gì ?????  Sự thành công của một TVC.

AnNguyen đã thêm bài Dành cho bạn 9 months ago

TVC là gì ????? Sự thành công của một TVC.

TVC giúp cho doanh nghiệp xây dựng, củng cố và quảng bá thương hiệu của mình với nhiều người. Một số TVC thành công còn tạo ra xu hướng cho các nền tảng mạng xã hội khác. Chính vì vậy, một TVC quảng cáo có tác động rất lớn đến chiến dịch truyền thông của một doanh nghiệp, mở ra một thị trường tiềm năng, kết nối được với nhiều khách hàng mục tiêu.

Tư duy không gian 2 chiều trong mỹ thuật dân gian Việt Nam

Trọng Nguyễn đã thêm bài Dành cho bạn 1 year ago

Tư duy không gian 2 chiều trong mỹ thuật dân gian Việt Nam

Không gian hai chiều đã từng một thời độc tôn trong thế giới mỹ thuật cổ đại và gắn liền với những giá trị nhân văn sâu xa từ trong tiềm thức con người. Bài viết này đưa ra một số phác họa các giá trị văn hóa của không gian hai chiều, mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của các cộng đồng, và sự cần thiết của việc bảo tồn thế giới quan dân gian này trong bối cảnh hiện đại. ...

Tư vấn online